Arbetsliv och hälsa
Rekrytering, kompetens, utbildning, arbete

Lekia, Leklust och Barnens hus - Dåliga arbetsförhållanden vid tillverkning av leksaker

december 28, 2009 07:35 by Lindus

Många av de kinesiska arbetare som tillverkar leksaker till svenska återförsäljare arbetar långa arbetsdagar, i vissa fall över 70 timmar. Sjudagarsvecka är inte heller ovanligt. Det visar en kartläggning av leksaksbranschen som organisationen Swedwatch låtit göra. Tre av åtta svenska återförsäljare ställer inga krav på hur arbetsvillkoren ser ut på de fabriker där deras leksaker tillverkas. Fyra av företagen saknar information om sina etiska riktlinjer på sin webbplats.

Granskning av leksaksbranschen

På de kinesiska arbetarnas önskelista till jul står kortare arbetsdagar, rätten att förhandla kollektivt och en lön som det går att leva på. Dock är månaderna innan jul en stressig period där arbetstiderna är extra långa för att de svenska butikerna ska hinna få sina leveranser i tid. SwedWatch och Fair Trade Center gjorde en första granskning av den svenska leksaksbranschen redan år 2004. Fem år senare gjordes en ny granskning av fyra kinesiska fabrikerna samt två nya fabriker. Fair Trade Center granskat också arbetet på hemmaplan och intervjuat åtta leksaksföretag om deras etiska riktlinjer. Sveriges Konsumenter har drivit frågan om ökad möjlighet att göra medvetna val i butikerna.

- Vår granskning visar att sociala krav och kontroller har haft betydelse. 2004 var det vanligt med uppåt 90 timmars arbetsvecka. De anställda saknade anställningskontrakt, hälso- och säkerhetsutbildning. På de fyra fabrikerna där SwedWatch gjort återbesök har det blivit bättre. Nu är det viktigt att lösa de problem som inte kunnat åtgärdas genom företagens krav och kontroller. Arbetarna måste involveras i arbetet för att förbättra arbetsvillkoren, säger Emma Hernborg, projektledare på Fair Trade Center.

Inga krav på arbetsvillkoren

Flera av de granskade företagen brister fortfarande i sitt inköpsarbete. Tre av åtta granskade företag, Lekia, Leklust och Barnens hus, ställer fortfarande inga krav på hur arbetsvillkoren ser ut där deras leksaker tillverkas. Fyra av företagen har ingen information om sitt etik- eller miljöarbete på sin webbplats.

Svårt för konsumenter att göra etiska val

- Lättillgänglig information är en förutsättning för att konsumenterna ska kunna använda sin konsumentmakt när de handlar. Idag är det svårt att göra etiska val. Det finns ingen märkning, det är svårt att få svar på frågor i butiken och informationen på företagens hemsidor är obefintlig eller knapphändig. Nu måste det till en kraftig skärpning, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Fair Trade Center, SwedWatch och Sveriges Konsumenter rekommenderar leksaksföretagen att i större utsträckning än idag vara med och betala för förbättrade arbetsvillkor.

Här kan du läsa pressmeddelandet, en sammanfattning av granskningen, de kinesiska arbetarnas villkor och vad den svenska leksaksbranschen gör inom etik.

Kulturministern "det viktigaste är säkra leksaker"?

Vad har du gjort för svenska konsumenter? Konsumentminister får svara på vad hon gjort för konsumenterna under sin tid som konsumentminister. Anmärkningsvärt är att hon nyss haft ett tal om ämnet och ändå har svårt att hitta orden för hur hon som konsumentminister bidragit med förbättringar för konsumenter. Det bästa som hon gjort är enligt inslaget "Bättre lag när det gäller leksakers säkerhet och miljögifter", detta tas upp två gånger i intervjuen. Viktigaste i konsumentlagstiftningen är säkra leksaker, tillgänglig information och konsumentskydd.  Frågan är hur vår svenska konsumentminister kan säga att det bästa hon gjort för konsumentfrågorna visar sig i rapporten ovan vara något som svenska företag inte följer.

Relaterad sida
Läs mer om leksaker på kurragomma.se

Bli den första att värdera denna post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Relaterade poster

Lägg till kommentar


(Kommer visa din Gravatar ikon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live överblick

maj 22. 2018 06:26