Arbetsliv och hälsa
Rekrytering, kompetens, utbildning, arbete

Vilket påhitt

maj 28, 2008 08:27 by Lindus

Skärpta behörighetsregler, krävas lärarlegitimation och provår för att få anställas som lärare eller förskolelärare utan tidsbegränsning.

Ny lärarutredning

Från den 1 juli 2010 ska det krävas lärarlegitimation för att undervisa i skolan och förskollärarlegitimation för att ansvara för det pedagogiska arbetet i barngrupper i förskolan. När jag påbörjade min utbildning 2005 till pedagog pågick det en stor debatt om behöriga lärare i skolan. Jag tycker lärarutredningen fokuserar för mycket på lärarutbildningen och inte ser de delar som är kopplade till yrkesgruppen lärare. Till exempel har vi specialpedagoger, fritidspedagoger, pedagoger, fritidsledare samt yrkeslärare. Idag finns det massa utbildningar på högskola och folkhögskolor som inte följer dessa krav som både finns idag och som den nya lärarutredningen innehåller. Om läraryrkes görs om måste det gälla alla "pedagogiska program" och inte bara lärarprogrammet.

Lärarlegitimation kvalitetssäkrar läraryrket och höjer dess attraktionskraft, säger Jan Björklund (fp), utbildningsminister. Karriärstrappa, efter 4 års tjänst och ett väl dokumenterat praktiskt pedagogiskt utvecklingsarbete ska skolverket kunna utnämna dem till särskilt kvalificerade. Jag tycker allt bara är ett påhitt, det finns inget som säger att en behörig lärare är en bättre lärare än en obehörig. Däremot är det bra med behöriga lärare i skolan, men då räknas inte med fritidspedagoger, specialpedagoger, pedagoger eller yrkeslärare. Dessa är inte behöriga även om de har läst pegagogik i samma utsträckning som behöriga lärare. Alliansen har länge hackat på skolan och kvalitén, men än har det inte setts något resultat. Inte en enda krona har lagts på att höja kvalitén i skolan. Själv tycker jag att lärarutbildningen bör ses över, samt vilken pedagogik som använts. För om det är något som bör kvalitétshöjas är det utbildningen i sig. Med högre krav på studenterna och en ny syn på lärande och pedagogik. Det borde väl alla sett och följt under klass 9b;s dokumentär.

V.ordf i lärarförbundet välkomnar legitimationen med motivationen att det är beklagligt att lektortitel inte finns på förskola och i grundskola idag.
Jag tycker visserligen att det kan vara bra med att lektortitel även kan ges till de som har så stor ansvar och tar hand om våra barn. Detta kan göra att förskolelärare och  grundskolelärare får högre status i samhället och får ökade löner. Däremot står det inget i artikeln om högre löner, bara högre krav och längre utbildning och högre studielån.

Läs hela artikeln på DN, Lärarna ska tvingas skaffa legitimation.


Just nu värderat 5.0 av 1 människor

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Relaterade poster

Lägg till kommentar


(Kommer visa din Gravatar ikon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live överblick

maj 22. 2018 13:45